Mobil: 0904 602 103
E-mail: info@zeostour.sk
Národná 16 010 01 Žilina
Zdieľať

Kontakty

Otváracie hodiny:

Fakturačné údaje:

Otvorené denne: 10.00 - 16.00 hod

Obedňajšia prestávka: 12:30 - 13:30 hod
Sobota a nedeľa: voľno

E-mail: info@zeostour.sk

Telefón: +421 904 602 103

Zápis: OR OS v Žiline, Oddiel: Sro, Vložka č. 58420/L
Sídlo: Národná 16, 010 01 Žilina
IČO: 46 976 361
DIČ: 2023704837
Bankové spojenie: ČSOB, č.ú.: 4017556492/7500

IBAN: SK34 7500 0000 0040 1755 6492; SWIFT: CEKOSKBX