Mobil: 0904 602 103
E-mail: info@zeostour.sk
Národná 16 010 01 Žilina
Zdieľať
Jazykové pobyty

   Sme autorizovaným partnerom cestovnej agentúry MJA, ktorá ponúka v Žiline i v zahraničí jazykové kurzy angličtiny, nemčiny, ruštiny, francúzštiny, španielčiny, taliančiny, nórštiny a slovenčiny. MJA vedie kurzy v malých skupinách, maximálne 4 osoby. Lektor sa tak môže venovať každému individuálne. Efektívnosť malých skupín sa nijako neprenáša do ceny v dôsledku nízkych nákladov.

     MJA ponúka rekvalifikačné jazykové kurzy, pri ktorých môžete využiť dotáciu:

http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/re-pas.html?page_id=566936

Rekvalifikačné kurzy sú určené:

  1. na rozvoj a upevnenie všeobecnej angličtiny a nemčiny – úrovne začiatočník až pokročilý.
  2. na rozvoj a upevnenie jazykových kurzov angličtiny, robotnícke profesie, pomocný personál a administratívu – úrovne začiatočník až pokročilý.
  3. je možné sa prihlásiť aj na iný typ rekvalifikačného jazykového kurzu.

Prvoradým cieľom je:  

  1. naučiť Vás cudzí jazyk používať aktívne
  2. nebáť sa prejaviť a komunikovať
  3. naučíme Vás základné frázy
  4. vyskúšate si jazyk v reálnych situáciách
  5. dôkladne Vás pripravíme na prácu v zahraničí alebo na Slovensku
  6. získate certifikát o ukončení jazykového kurzu

V jazykových kurzoch sa pristupuje ku každému klientovi veľmi individuálne. Zistíme, akým smerom chcete ísť a prečo je pre Vás cudzí jazyk taký dôležitý.

Zisťujeme Vaše predstavy a požiadavky

     Na základe  rozhovoru s Vami Vám nastavíme Váš jazykový program a robíme všetko preto, aby ste sa v jazyku posunuli na úroveň, ktorú požadujete.  Znalosť cudzieho jazyka Vám zabezpečí kariérny rast a určite zmení Váš život.

     Mikroskupinové jazykové kurzy kurzy ponúkame v rôznych jazykových úrovniach podľa štandardov Spoločného Európskeho Referenčného Rámca.

Metodiky výučby
     Účastníkom rekvalifikačných  jazykových kurzov garantujeme rast v komunikácii v cudzom jazyku. Pri výučbe používame kvalitný a osvedčený učebný materiál a moderné technológie (PC, CD a DVD ROM, DVD, audiotechniku). Z metód vyučovania cudzieho jazyka sú to mind map, role play, rôzne komunikačné hry, simulácia reálnych situácií, diskusia, polemika, tematické bloky, prvky Callanovej metódy, atď.

Termín a čas jazykového kurzu 

Nástupné termíny sú každý pondelok

     Rekvalifikačné jazykové kurzy prebiehajú pracovný deň od 8.00 do 15.00 hod. Medzi jednotlivými blokmi sú prestávky a aj prestávka na obed.

Učebné materiály
     U nás máte možnosť zakúpiť si jazykovú literatúru so zľavami od 10 do 20 percent. Základom pre výučbu cudzieho jazyka je s Vami prekonzultovaná a nami posúdená najvhodnejšia učebnica, ktorá vždy spĺňa najnáročnejšie kritériá v oblasti výučby cudzieho jazyka. Táto základná literatúra sa potom dopĺňa o ďalší materiál, ktorým podporujeme dynamiku lekcií a pozornosť našich klientov.

Lektori
      Lektori Medzinárodnej Jazykovej Agentúry sú zahraniční a slovenskí, väčšinou dlhšie žijúci v zahraničí, s bohatými skúsenosťami. Sú priateľskí a ochotní Vám pomôcť a naučiť Vás, čo najviac. Lektori sú špeciálne trénovaní a jednotlivé lekcie vedú dynamicky a pútavo. Výsledky a priebeh kurzu sú starostlivo monitorované!

Cena rekvalifikačných jazykových kurzov

- všeobecná angličtina  - intenzívny jazykový kurz

- prepláca Úrad, práce, sociálnych vecí a rodiny

- ceny platia pre všetky jazykové úrovne

Počet vyučovacích hodín

Dĺžka trvania jazykového kurzu

Cena

40 

1 týždeň

98 EUR

80 

2 týždne

196 EUR

120

3 týždne

294 EUR

160 

4 týždne

392 EUR

200

5 týždňov

490 EUR

240 

6 týždňov

588 EUR

280

7 týždňov

686 EUR

320 

8 týždňov

784 EUR

Cena odborných jazykových kurzov

- odborná angličtina  (opatrovateľky, robotnícke profesie, pomocný personál, administratíva) - intenzívny jazykový kurz

- prepláca Úrad, práce, sociálnych vecí a rodiny

- ceny platia pre všetky jazykové úrovne

Počet vyučovacích hodín

Dĺžka trvania jazykového kurzu

Cena

40

1 týždeň

148,40 EUR

80

2 týždne

296,80 EUR

120

3 týždne

445,20 EUR

160

4 týždne

593,60 EUR

200

5 týždňov

742,00 EUR

240

6 týždňov

890,40 EUR

280

7 týždňov

1038,80 EUR

320

8 týždňov

1187,20 EUR

     Jazyková škola MJA využíva vo výučbe jazykov najnovšie trendy. Svoje metódy porovnáva s výučbou v zahraničí. Neustále aplikuje nové poznatky do jazykových kurzov. Jazykové kurzy vedú skúsení a kvalifikovaní lektori. Používa učebné materiály Oxford, Cambridge, Macmillan, Longman, CD, DVD, rôzne učebnice. Určite sa budete cítiť spokojne v priateľskej atmosfére.

     MJA garantuje vrátenie peňazí v prípade, že sa počas školského roka nenaučíte nič. Nič teda neriskujete.

     Jazykové kurzy vedie na úrovniach A1, A2, B1, B2, C1, C2, ktoré sa ďalej delia na medzičlánky. Na základe vašej jazykovej úrovne vám vypracujú jazykový program a postup, ktorý môžete zavŕšiť medzinárodnou jazykovou skúškou.  Vybrať kurz si môžete v odbore právo, obchod... Môže vás pripraviť pre pracovný pohovor v cudzom jazyku alebo na prácu v zahraničí.